Vətən və xalq sevgisinin təcəssümü

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində...
Vətən və xalq sevgisinin təcəssümü

Xalqımızın ən gözəl və müqəddəs dəyərlərinin daşıyıcıları olan Azərbaycan qadınları ta­rixən ictimai fəaliyyət baxımından fəallıq nümayiş etdirmiş, dövlətimizin və xalqımı­zın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına bö­yük töhfələr vermişlər. Bu gün də Azərbay­can qadını özünün yüksək intellekti, işgü­zarlığı ilə fərqlənir, cəmiyyətimizin yüksə­lişinə xidmət edən proseslərdə yaxından iş­tirak edir.
Bu baxımdan Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri­ban Əliyevanın fəaliyyəti Azərbaycan qadın­larının işgüzarlığının və vətənpərvərliyinin ən gözəl nümunəsi və təqdimatıdır. Mehri­ban Əliyeva indiyədək təmsil olunduğu bü­tün platformalarda Azərbaycan qadınının timsalında xalqa xidmət missiyasının ən möhtəşəm nümunələrini yaradıb. Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Mə­dəniyyətinin Dostları Fondunun həyata ke­çirdiyi tədbirlər bütün dünyada mədəniyyəti­mizi uğurla təbliğ edib. Heydər Əliyev Fon­du artıq 20 ildir ki, ümid və pənah ünvanı ki­mi tanınır, Azərbaycan həqiqətlərini əzmlə dünyaya çatdırır, milli mədəniyyətimizin qo­runmasına töhfələr verir, uşaq evlərinin, in­ternat məktəblərinin, uşaq bağçalarının ye­nidən qurulmasında yaxından iştirak edir.
2005-2017-ci illərdə Milli Məclisin depu­tatı olan Mehriban Əliyevanın parlamenta- rizm ənənələrinin inkişafında layiqli xidmət­ləri var. Məhz Mehriban Əliyevanın rəhbəri olduğu parlamentlərarası dostluq qrupları Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin inki­şafında böyük rol oynayıb.
Mehriban Əliyeva həm də Azərbaycan idmançılarının dostudur. Azərbaycan Gim­nastika Federasiyasının prezidenti kimi Mehriban Əliyevanın səmərəli fəaliyyəti Azərbaycan idmanının inkişafına layiqli töh­fələr verir. Olimpiya oyunlarında medal qa­zanmış idmançılara Heydər Əliyev Fondu­nun fərdi təqaüdçüsü adının verilməsi də id­manın inkişafına diqqət və qayğısının, bu is­tiqamətdə həyata keçirilən dövlət siyasətinə verilən töhfənin bariz nümunəsidir.
Bütün bunlarla yanaşı, Mehriban xanım Əliyeva Prezident ilham Əliyevin ona həva­lə etdiyi bütün vəzifələri də uğurla yerinə ye­tirərək Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq imicinin yüksəlməsinə ləyaqətlə xidmət edib. “Eurovision” mahnı müsabiqəsində ol­duğu kimi, I Avropa Oyunlarında və IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında da Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi təşkilat komitəsi bütün Avropa və dünya Azərbaycanın timsalında beynəlxalq idman yarışına ideal evsahibliyinin nümunəsini gördü. Mükəm­məl və çoxnövlü idman infrastrukturu ilk Av­ropa Oyunlarında olduğu kimi, 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarında da Azərbaycana yüksək səviyyədə evsahibliyi etmək imkanı verdi. Bütün müsəlman aləminin təmsil olun­duğu bu beynəlxalq idman yarışına Azərbay­canın ev sahibliyi etməsi ölkəmizə göstərilən böyük etimadın təcəssümü idi.
2017-ci ilin fevral ayından isə Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində tamamilə yeni bir mis­siya başladı. Həmin il fevralın 21-də Prezi­dent İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın Birinci vitse-prezi­denti təyin edilməsi bütün xalqımızı sevindi­rən, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin təqdir etdiyi qərar oldu.
Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezi­dent kimi fəaliyyətə başlamasından 5 il ötür. Ötən 5 ilin reallıqları göstərir ki, Mehriban Əliyeva özünün yeni missiyasını da layiqin­cə yerinə yetirir, Birinci vitse-prezident kimi fəaliyyəti ilə Prezident ilham Əliyevin siyasi kursunun uğurla reallaşmasında fəal iştirak edir. Mehriban Əliyeva ilk gündən mühüm sosial məsələləri nəzarətə götürüb. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində və 2020-ci ilin Vətən müharibəsində bədən xəsarətləri al­mış qəhrəman hərbçilərimizin protezlərlə tə­min olunması, Bakı və Sumqayıt şəhərləri­nin yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaş­mış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərə köçürülməsi Mehriban Əli­yevanın Birinci vitse-prezident kimi uğurlu fəaliyyətinin təcəssümüdür.
Koronavirus pandemiyasının ən gərgin günlərində xalqımız Mehriban Əliyevanın bu problemə həssas münasibətinin şahidi oldu. Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə həyata keçi­rilən xeyriyyəçilik minlərlə ailəyə, ahıl insan­lara böyük maddi və mənəvi dəstək verdi.
44 günlük Vətən müharibəsində isə Meh­riban Əliyevanın döyüşlərdə yaralanmış qəhrəman əsgər və zabitlərimizin müalicəsi­ni birbaşa nəzarətinə götürməsi xalqımızın dərin rəğbəti ilə qaşılandı. Vətən müharibə­sindən sonra Heydər Əliyev Fondunun Qa­rabağ və Şərqi Zəngəzurdakı tarixi və milli abidələrimizin bərpası ilə bağlı həyata keçir­diyi layihələr isə bir daha Mehriban Əliyeva­nın vətən sevgisinin ifadəsidir.
Vətən müharibəsindən sonra dövlətimiz öz inkişaf tarixinin yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Bu mərhələdə də Mehriban Əliyeva Prezident ilham Əliyevin inkişaf siyasətinə layiqli töhfələr verməkdədir, O, həm də öz xalqının mərhəmət elçisidi. Qayğıkeş, sevgi dolu, adı kimi Mehriban, elinin, xalqının MEHRİBAN qızıdı.


Hüseynova Könül Asif qızı
Xocavənd rayon Əmirallar kənd tam orta məktəbin direktor əvəzi